Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Εισήγηση για Ιδρυτικό Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στις 10 Ιουλίου

Τον οδικό χάρτη έως το Ιδρυτικό Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ συζήτησε η Συντονιστική Γραμματεία, με την εισήγηση να προτείνει το Συνέδριο να γίνει από τις 10 έως τις 14 Ιουλίου.
Νωρίτερα θα γίνει, μετά και την Κεντρική Επιτροπή του προσεχούς Σαββατοκύριακου, νέα Κ.Ε. με προτεινόμενες ημερομηνίες 11 και 12 Μαΐου και αποκλειστικό θέμα τη συζήτηση των κειμένων για τον προσυνεδριακό διάλογο και το Συνέδριο. Συγκεκριμένα, τα προς συζήτηση κείμενα είναι: Ιδρυτική Διακήρυξη, που θα περιέχει τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, τις ιδεολογικές αναφορές, τις ιστορικές καταβολές και τον στρατηγικό στόχο. Θέσεις επί της πολιτικής
περιόδου και προγραμματικό πλαίσιο και, τέλος, το Καταστατικό.
Τα κείμενα αναμένεται να τεθούν υπό δημόσια διαβούλευση για το χρονικό διάστημα 15 Μαΐου έως 30 Ιουνίου, με τον προσυνεδριακό διάλογο να περιλαμβάνει συνεδριάσεις των οργάνων και οργανώσεων, αρθρογραφία στον Τύπο της Αριστεράς, ειδικά site και blogs.
Σε ό,τι αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων, αυτοί θα αναδειχθούν από τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ και τις οργανώσεις νέων ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ με ενιαίο τρόπο και μέτρο 1/15. Σύμφωνα πάντα με την πρόταση, στις διαδικασίες εκλογής αντιπροσώπων λαμβάνουν μέρος μέλη που έχουν εγγραφεί έως τις 15 Ιουνίου. Η εκλογή αντιπροσώπων για το Συνέδριο γίνεται σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό από τις 29 Ιουνίου έως τις 7 Ιουλίου.

 http://www.avgi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου