Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Διεθνής Αμνηστία: «Καμπανάκι» για τον αντίκτυπο της λιτότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα

Κάλεσμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. να αρχίσουν να εξετάζουν τον αντίκτυπο των μέτρων λιτότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα απευθύνει η Διεθνής Αμνηστία
Μάλιστα, από τις 5 Μαΐου θέτει σε ισχύ το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα.
Αυτό θα επιτρέπει στους ανθρώπους να αναζητούν δικαιοσύνη στα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπτωση που παραβιάζονται τα δικαιώματά τους (μεταξύ άλλων, δικαιώματα σε επαρκή στέγαση, τροφή, νερό, υγιεινή, υγεία, εργασία, κοινωνική ασφάλιση και εκπαίδευση), και οι κυβερνήσεις τους αποτυγχάνουν να τους αποκαταστήσουν.
Στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, η Διεθνής Αμνηστία έχει εκφράσει την πεποίθηση ότι είναι κεφαλαιώδους σημασίας να υπογράψουν και να επικυρώσουν το Πρωτόκολλο όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εκτιμά πως η Ε.Ε, υπογράφοντας και επικυρώνοντας το Πρωτόκολλο, θα δείξει τη δέσμευση των 27 κυβερνήσεων να επιβάλουν μέτρα που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Εκφράζει επίσης ανησυχίες ότι η συζήτηση σε επίπεδο Ε.Ε. για την οικονομική κρίση δεν έχει ακόμα συμπεριλάβει τον αντίκτυπο των μέτρων λιτότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι είναι διεθνής υποχρέωση να διασφαλίζεται ότι τα μέτρα λιτότητας δεν θα εισάγουν διακρίσεις, δεν θα υπονομεύουν δυσανάλογα τα ήδη υπάρχοντα δικαιώματα, δεν θα πλήττουν περισσότερο από όλους τους πιο ευάλωτους ανθρώπους και δεν θα τους οδηγούν ακόμη περισσότερο στη φτώχεια.
Μέχρι στιγμής έχουνεπικυρώσει το Πρωτόκολλο 10 χώρες, ανάμεσά τους η Σλοβακία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Αρκετές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν υπογράψει (Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Σλοβενία).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου