Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Η φτώχεια χτυπά την πόρτα σε 1 στα 5 νοικοκυριά

Στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Βουλγαρία και την Κροατία, το ένα στα πέντε νοικοκυριά (20%) ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με μια νέα έρευνα της Κομισιόν για την κοινωνική κατάσταση στα κράτη – μέλη της ΕΕ. Τα νοικοκυριά αυτά, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής πρόνοιας δεν καταφέρνουν να έχουν διαθέσιμο εισόδημα ίσο ή ανώτερο του 60% του μέσου εισοδήματος στη χώρα του.
Πα ράλληλα, από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει πως στην ΕΕ το 16% των νοικοκυριών ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.
Τα μικρότερα ποσοστά σχετικώς φτωχών νοικοκυριών εμφανίζονται στην Τσεχία και την Ολλανδία και κινούνται λίγο κάτω από το 10%.
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, περισσότερο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της φτώχειας είναι, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι πολίτες με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης.
Στην Ελλάδα φτωχοί είναι, με βάση τα επίσημα στοιχεία, το 29,6% των ατόμων χαμηλής εκπαίδευσης (ο αντίστοιχος μέσος κοινοτικός όρος είναι 24,2%), το 19,7% των ατόμων μέσης εκπαίδευσης (έναντι 14%) και το 7,3% των ατόμων ανώτερης εκπαίδευσης (έναντι 7,1%).
Τέλος, όπως αναφέρεται, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι μόνες χώρες μέλη της ΕΕ όπου ο αριθμός των ανδρών που φοιτούν στην ανώτερη εκπαίδευση είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αριθμό των γυναικών.

 http://tvxs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου