Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΗ - Το ηλεκτρικό ρεύμα ως βασικό Κοινωνικό Αγαθό!

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που να υλοποιεί το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης σε φθηνή ρευματοδότηση, και να προωθεί την παροχή της ως απαραίτητη δημόσια υπηρεσία για όλους.
Κύριοι στόχοι:
Η νομοθεσία τής ΕΕ πρέπει να απαιτήσει από τις κυβερνήσεις να εξασφαλίζουν και να παρέχουν σε όλους τους πολίτες πρόσβαση σε επαρκή και φθηνή στο όριο του κόστους κιλοβατώρα για όλους τους πολίτες καταναλωτές.
Προτείνουμε:
1. Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη τής ΕΕ να είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν την απαιτούμενη για όλους τους πολίτες ηλεκτρική ενέργεια.
2. Η ρευματοδότηση και η επάρκεια αυτής να αψηφούν τους «κανόνες τής εσωτερικής αγοράς» και να απαγορεύεται η απελευθέρωση της αγοράς των υπηρεσιών παροχής,παραγωγής,μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Η ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για να έχουν όλοι πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια.
ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΔΩ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου