Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

Μαζικές εκπαραθυρώσεις

Mέσα στην «αναμπουμπούλα» που έχει προκληθεί με τις απολύσεις«επίορκων», συμβασιούχων ΝΠΙΔ που κλείνουν και άλλων εργα­ζομένων του δημόσιου τομέα, η κυβέρνηση βρίσκει ευκαιρία να βάλει «μαχαίρι» και στις υπόιδιωτικοποίηση κρατικές επιχειρήσεις, διώχνο­ντας χιλιάδες υπαλλήλους τους, ώστε να περιοριστούν οι μισθολογικές δαπάνες και να γίνουν ελκυστικότερες για ιδιώτες.
Οι αποφάσεις ήταν ειλημμένες ενώ οι καθυστερήσεις απο­σκοπούσαν στην προετοιμασία του εδάφους. Χιλιάδες θέσεις εργασίας σχεδιάζεται να καταργηθούν σε ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ, στον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών, στις ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ, στον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ, στους οργανισμούς μικρότερων λιμα­νιών, στα ΕΛΠΕ, στη ΛΑΡΚΟ και στα περιφερειακά αεροδρόμια. Οι υπάλληλοι θα απομακρυνθούν με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του κυβερνητικού οικονομικού επι­τελείου, θα καταργηθούν όχι μόνο οργανικές θέσεις, αλλά ολόκληρες διοι­κητικές μονάδες σε ΔΕΚΟ και τμήματα εργασιών στις εταιρείες του ευρύτε­ρου δημόσιου τομέα που βρίσκονται υπό ιδιωτικοποίηση. «Σφαγή» θα γίνει στις βοηθητικές θέσεις (καθαρίστριες, κλητήρες κ.λπ.) και σε τομείς εργασι­ών που μπορούν να ανατεθούν σε εξωτερικούς εργολάβους.
Το σχέδιο μαζικών απολύσεων στις ΔΕΚΟ δεν έχει σχέση με τις απαιτήσεις της τρόικας για δραστική μείωση του αριθμού εργαζομένων στο Δημόσιο. Προωθείται με κυβερνητική πρωτοβουλία, ώστε οι κρατικές επιχειρή­σεις να δοθούν με το λιγότερο δυνατό προσωπικό σε ιδιώτες, δη­λαδή να έχουν χαμηλό λειτουργικό κόστος και οι νέοι ιδιοκτήτες να μη βρεθούν στη «δυσάρεστη» θέση να κάνουν απολύσεις. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι, καθώς η κοινωνία, τα συνδικάτα και τα κόμματα έχουν ήδη εξοικειωθεί με την ιδέα των μα­ζικών απολύσεων στο Δημόσιο, μπορεί τώρα να προχωρήσει χωρίς επιπλέον πολιτικό κόστος και σε «εκκαθαρίσεις» προ­σωπικού στις ΔΕΚΟ, τις οποίες προτείνουν μετ’ επιτάσεως οι σύμβουλοι ιδιωτικοποίησης.
Οι αποφάσεις για κατάργηση διοικητικών μονάδων, οργανικών θέσεων και ειδικοτήτων σε φορείς - επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό ιδιωτικοποίη­ση θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα, μαζί με τη λίστα των ΝΠΙΔ που θα κλείσουν.

Καταργήσεις
Σχέδιο ιδιωτικοποίησης φορέων στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα επεξεργάζεται η κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», με στόχο την κατάρ­γηση θέσεων. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, το καθεστώς θα αφορά δομές των δήμων όπως, π.χ., το «Βοήθεια στο Σπίτι» ή τα Κέντρα Δημι­ουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τα οποία θα τρέχουν ιδιώτες από το 2014. Παράλληλα με την κατάργηση άλλων νομι­κών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), θα προκύψουν περίπου 7.000 εργαζόμενοι αορί­στου χρόνου οι οποίοι θα πάψουν να εργάζο­νται στο Δημόσιο.
Ο αριθμός αυτός θα προκύψει από τέσσερις βασικές κατηγορίες:
-Από επίορκους για τους οποίους έχουν εκ­δοθεί αποφάσεις οριστικής παύσης.
-Από τα ΝΠΙΔ που θα καταργηθούν.
-Από όσους επέλεξαν την εθελουσία έξοδο.
-Από εκείνους που θα τεθούν σε διαθεσιμό­τητα και θα κριθούν ανεπαρκείς στο πλαίσιο αξιολόγησης.
Την ίδια στιγμή, σε προστατευμένο καθεστώς από τις απολύσεις θα τεθούν οι μόνιμοι υπάλ­ληλοι, ενώ εκτός Δημοσίου έπειτα από αξι­ολόγηση θα τεθούν οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου που έχουν προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ ή νόμιμων διαγωνιστικών διαδικασιών. Οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου θα απολύονται αυτομάτως με την κατάργηση του νομικού προσώπου. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι πρώτοι οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα που θα καταργηθούν άμεσα και από τους οποίους αναμένεται να απολυθούν περί­που 1.800 εργαζόμενοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου