Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

Περί υποχρεωτικής εργασίας του αστικού πληθυσμού της Ελλάδος


«Έκαστος κάτοικος της Ελλάδος 16-45 ετών, υποχρεούται εάν το απαιτήσουν οι περιστάσεις να αναλάβει υποδεικνυόμενην προς αυτόν εργασία διά τας γερμανικάς και ιταλικάς υπηρεσίας. Οι άνδρες είναι υποχρεωμένοι να εργάζωνται έξω του τόπου της μονίμου κατοικίας, συγκροτημένοι εις συμβιωτικάς ομάδας στρατοπέδου».

19 Μαρτίου 1943

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου