Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Το Μνημόνιο 3 και τα επερχόμενα μέτρα

Νέα μέτρα από 2 έως 4 δισ. ευρώ για το διάστημα 2015-2016 φέρνει το Μνημόνιο 3, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών. Η ανεπίσημη μετάφραση του κειμένου στα Ελληνικά αναφέρει ότι δεν αποκλείεται να ληφθούν μέτρα έως 4 δισ. ευρώ.
«Η νέα δημοσιονομική μας πορεία και το διαφορετικό μακροοικονομικό υπόβαθρο έχουν επιπλοκές για το σύνολο και την διάρκεια των απαιτούμενων μέτρων. Τα απαιτούμενα μέτρα τώρα υπολογίζονται σε 13 δισ. ευρώ για την περίοδο 2013-2014, και συνίστανται σε 3 δισ. ευρώ για να αντικαταστήσουν προηγούμενα συμφωνηθέντα μέτρα που η απόδοσή τους μειώνεται και καθαρά 10½ δισεκατομμύρια σε νέα μέτρα. Λαμβάνοντας υπόψη την κυκλική ανάκαμψη και ανάλογα με την επιτυχία μας σε σχέση με την βελτίωση της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας, ίσως χρειαστούμε 2-4 δισ. ευρώ σε μέτρα για να κλείσουμε το κενό κατά την διάρκεια 2015-2016 (βλ. παράγραφο 32). Το
ποσό για το 2013-2014 είναι μεγαλύτερο από ότι περιμέναμε την στιγμή της έγκρισης του προγράμματος και αντανακλά την μεγαλύτερη και βαθύτερη κρίση όπως επίσης και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση προηγούμενων μέτρων και πιέσεις από την πλευρά των δαπανών υγείας. Χωρίς την επιμήκυνση της περιόδου δημοσιονομικής προσαρμογής, τα μέτρα που απαιτούνται για το 2013-2014 υπολογίζονται σε 20 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβάνοντας 13 δισ. ευρώ για το 2013)» σημειώνεται, μεταξύ άλλω, στο Μνημόνιο 3.
Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι το πακέτο προσαρμογής μέχρι το 2014 εστιάζει κυρίως σε μόνιμα μέτρα μείωσης δαπανών. Το 2013 χρειάζεται να λάβουμε μέτρα ύψους 9,2 δισ. ευρώ και αναγνωρίζουμε ότι η μείωση στο μισθολογικό κόστος του δημοσίου, τις συντάξεις και τις κοινωνικές μεταβιβάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο (6 δισ. ευρώ) είναι απαραίτητα για την αξιοπιστία του.
Τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης, όπως περιγράφονται στο Μνημόνιο 3, είναι τα εξής:
Αλλαγές στα εργασιακά
Μεταρρύθμιση του κατώτατου μισθού. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι η κυβέρνηση θα θέσει σε εφαρμογή ένα μηχανισμό για τον ελάχιστο μισθό που θα εγκριθεί από το κοινοβούλιο μετά από πρόταση της κυβέρνησης (που πρέπει να γίνει μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες). Το σύστημα θα τεθεί σε ισχύ ως τα τέλη Μαρτίου 2013. Σε αυτό το σημείο, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και τα επιδόματα ωρίμανσης θα ισούνται με τα επίπεδα που συμφωνήθηκαν κατά την έγκριση του προγράμματος, τον Μάρτιο του 2012 και θα παγώσουν σε αυτά τα επίπεδα. Δεν θα υπάρξουν άλλα επιδόματα.
Οι συλλογικές συμβάσεις θα παραμείνουν ελεύθερες να καθορίσουν υψηλότερους μισθούς από το νόμιμο όριο που έθεσε η κυβέρνηση, και ελεύθερες να καθορίζουν επιδόματα διαφόρων ειδών, αλλά αυτές θα είναι δεσμευτικές μόνο για τους υπογράφοντες τις συμβάσεις. Ως το πρώτο τρίμηνο του 2014 η κυβέρνηση θα εκτιμήσει κατά πόσον ο μηχανισμός είναι επαρκής για την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, και αν είναι αρκετά απλό ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά από τις εταιρείες.
Για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας 
Ως τις 30 Νοεμβρίου 2013, ως ένα νέο διαρθρωτικό ορόσημο του προγράμματος, θα θεσπιστεί νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση του συστήματος εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για:
α) τη διεύρυνση της βάσης των εισφορών
β) την απλούστευση του προγράμματος εισφορών στα διάφορα ταμεία
γ) τη μετατόπιση της χρηματοδότησης από τους προβληματικούς φόρους σε εισφορές
δ) τη μείωση των εισφορών κατά μέσο όρο κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες (από τις τιμές που επικρατούν στις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Οι μεταρρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά την 1η Ιανουαρίου, το 2014, το 2015 και το 2016 και θα είναι ουδέτερη από άποψη εσόδων και θα διατηρεί την αναλογιστική ισορροπία των διαφόρων ταμείων. Ως ενδιάμεσο βήμα, μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2013 θα ολοκληρωθούν οι αναλογιστικές μελέτες των πιθανών αλλαγών και θα προταθεί ένα σχέδιο δράσης.
Απολύσεις στο δημόσιο 
Θα επιδιωχθεί κλείσιμο φορέων και κατάργηση θέσεων που πλεονάζουν και όλοι οι υπάλληλοι που επηρεάζονται είτε θα μεταφερθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας είτε θα απομακρύνονται. Όσον αφορά αυτούς που μεταφέρονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται θα αμείβονται για ένα έτος με μειωμένες αποδοχές. Ο στόχος είναι να τοποθετηθούν 27.000 εργαζόμενοι σε αυτό το πρόγραμμα μέχρι το τέλος του 2013. Αν δεν μπορέσουν να βρουν μια νέα θέση στο δημόσιο τομέα, θα χρειαστεί να μεταπηδήσουν στον ιδιωτικό τομέα.
Για την διευκόλυνση της ανανέωσης του εργατικού δυναμικού του δημοσίου τομέα, αναμένεται ένα μεγάλο μέρος αυτών που μπαίνουν σε αυτό το πρόγραμμα τελικά να μεταβούν στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως μέσω υποχρεωτικών αποχωρήσεων. Αναμένεται να ολοκληρωθούν τα σχέδια για τη στελέχωση των υπουργείων μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2013, και θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα σχέδια για τον εντοπισμό περισσευούμενων θέσεων και εργαζομένων, και σε αυτή τη βάση θα τεθούν τριμηνιαίοι στόχοι για υποχρεωτικές εξόδους ως το τέλος του 2014.
Το χρονοδιάγραμμα για τις αποκρατικοποιήσεις
Εγκαθίδρυση ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τις εταιρίες ύδρευσης (Δεκέμβριος 2012), τα αεροδρόμια (Ιανουάριος 2013), τα Κρατικά Λαχεία και τα λιμάνια (Απρίλιος 2013). Επιπρόσθετα, η Εγνατία Οδός θα δημοπρατηθεί μέχρι το Μάρτιο του 2013 και θα έχουμε πλήρως προσδιορίσει και περιγράψει 40 ακίνητα τα οποία περιλαμβάνουν τα σχέδια αποκρατικοποίησης για τις κατηγορίες ακινήτων 2 και 3. Αυτά τα 40 ακίνητα θα μεταφερθούν στο ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το Μάρτιο του 2013. Θα προσδιοριστούν όλα τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία στο σύνολο των 3150 στοιχείων που έχουν προεπιλεγεί και προ-εκτιμηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ.
Θα μεταφερθούν η πλήρης και άμεση ιδιοκτησία όλων των εμπορικά βιώσιμων περιουσιακών στοιχείων μεταξύ αυτών στο ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το τέλος του 2013, στοχεύοντας σε 250 μεταφορές κάθε εξάμηνο αρχίζοντας από το Q1 2013. Δεν θα υπάρξει καμία μεταφορά ή παρακράτηση κανενός ακινήτου σε φορείς πέραν του ΤΑΙΠΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των δήμων και του πρόσφατα ιδρυθέντος ταμείου στήριξης του ασφαλιστικού συστήματος η άλλου νομικού φορέα χωρίς την προηγούμενη διαβούλευση με και συμφωνία με το ΤΑΙΠΕΔ και την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, ή μέχρι τη στιγμή όπου τα περιουσιακά στοιχεία για την τροφοδότηση του σχεδίου αποκρατικοποιήσεων έχουν διασφαλιστεί.

 - Μνημόνιο Συνεννόησης

Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών πολιτικών

Ελλάδα – δήλωση προθέσεων


 http://tvxs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου