Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Στις χώρες με τον χαμηλότερο κατώτατο μισθό η Ελλάδα


Στις χώρες της ΕΕ με τους πιο χαμηλούς κατώτατους μισθούς κατατάσσεται η Ελλάδα μαζί με την Πορτογαλία και την Πολωνία, σύμφωνα με πίνακα που δημοσίευσε η εφημερίδα Le Monde με αφορμή την απόφαση της Γερμανίας να θεσπίσει κατώτατο μισθό.
 Μέχρι σήμερα η Γερμανία μαζί με τις Δανία, Φινλανδία, Σουηδία, Αυστρία, Ιταλία και Κύπρο ήταν οι χώρες που δεν είχαν κατώτατο μισθό. Σύμφωνα με τον πίνακα της Le Monde που δημοσιεύει το Βήμα οι κατώτατοι μισθοί έχουν ως εξής:
Λουξεμβούργο 1.874 ευρώ
Βέλγιο 1.502 ευρώ
Ολλανδία 1.478 ευρώ
Ιρλανδία 1.462 ευρώ
Γαλλία 1.430 ευρώ
Βρετανία 1.190 ευρώ
Ισπανία 645 ευρώ
Ελλάδα 586 ευρώ
Πορτογαλία 485 ευρώ
Πολωνία 383 ευρώ
Βουλγαρία 159 ευρώ

Στο σχετικό σχεδιάγραμμα εμφανίζεται και ο πραγματικό κατώτατος μισθός με βάση το κόστος ζωής. Για παράδειγμα το Λουξεμβούργο, που βρίσκεται στην υψηλότερη θέση του σχετικού πίνακα, έχει πραγματικό κατώτατο μισθό 1539.
Σχετικά με την Ελλάδα αξίζει να σημειωθεί, όπως επισημαίνεται στο Βήμα, πως στον κατώτατο μισθό των 684 ευρώ που καταγράφει η Eurostat για την Ελλάδα (η αγοραστική αξία του οποίου, όπως αναφέρει η επίσημη Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ, αντιστοιχεί σε 736 ευρώ), συνυπολογίζονται και ο 13ος και ο 14ος μισθός. Αυτός είναι και ο λόγος που παρουσιάζεται ως κατώτατος μισθός τα 684 ευρώ και όχι τα 586 ευρώ. Η Eurostat αθροίζει τους 14 μισθούς των 586 ευρώ και τους διαιρεί δια 12, προκειμένου να τους υπολογίσει επί δωδεκαμήνου βάσεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου