Σάββατο 20 Απριλίου 2013

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 13% των μισθών, 8,3% του εισοδήματος των νοικοκυριών, 11,2% της κατανάλωσης


Κατά το δ΄ τρίμηνο του 2012 σε σχέση με ένα χρόνο πριν (δ΄ τρίμηνο 2011)το εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε 8,3%, οι μισθοί μειώθηκαν κατά 13%, οι κοινωνικές παροχές κατά 5%, ενώ οι φόροι αυξήθηκαν κατά 8%. Επίσης η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 11,2%
Και με τη «βούλα» της ΕΛΣΤΑΤ η αποτύπωση σε αριθμούς της εντεινόμενης κοινωνικής καταστροφής.
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι το δ΄ τρίμηνο του 2012 σε σχέση με ένα χρόνο πριν (δ΄ τρίμηνο 2011)το εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε 8,3%, οι μισθοί μειώθηκαν κατά 13%, οι κοινωνικές παροχές κατά 5%, ενώ οι φόροι αυξήθηκαν κατά 8%.
Επίσης η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 11,2%.
Πιο θετικά: Το ποσοστό αποταμίευσης ως προς το διαθέσιμο εισόδημα διαμορφώθηκε στο 5,9% έναντι 2,8% ένα χρόνο πριν, ενώ κατεγράφη οριακή αύξηση των επενδύσεων κατά 0,3%.
Αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) ‐ S.1M ‐ μειώθηκε κατά 8,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 35,4 δισ. ευρώ σε 32,3 δισ. ευρώ. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση κατά 13,0% των αποδοχών των εργαζομένων, στην μείωση κατά 5,0% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά και στην αύξηση κατά 8,0% των φόρων στο εισόδημα και την περιουσία που πληρώνουν τα νοικοκυριά.
Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 11,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 33,9 δισ. ευρώ σε 30,2 δισ. ευρώ.
Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν 5,9% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με 2,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2011.
Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών (S.11), αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 2,39 δισ. ευρώ σε 2,40 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 15,5% σε σύγκριση με 14,0% το τέταρτο τρίμηνο του 2011.
Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της γενικής κυβέρνησης (S.13) κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012 ανέρχονταν σε 2,9 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011 που ήταν 2,8 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η αύξηση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης το τρίτο τρίμηνο του 2012 οφείλεται κυρίως σε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις της Γενικής Κυβέρνησης στα πλαίσια του προγράμματος των κρατικών ενισχύσεων σε συγκεκριμένες τράπεζες. Τα στοιχεία αυτά έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω με τη διάθεση των τελικών στοιχείων σχετικά με το μέγεθος μιας συγκεκριμένης παρέμβασης από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012 οι καθαρές δανειακές ανάγκες του συνόλου της οικονομίας (S.1) απέναντι στην αλλοδαπή (S.2), ήταν 0,3 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011 (που οι δανειακές ανάγκες ανέρχονταν σε 2,8 δισ. ευρώ) υπήρξε μείωση του καθαρού δανεισμού, λόγω της μείωσης του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου – ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισαγωγών – και της αύξησης των καθαρών εισοδημάτων και των (τρεχουσών και κεφαλαιακών) μεταβιβάσεων που λαμβάνονται από την αλλοδαπή – κυρίως λόγω μείωσης των τόκων που πληρώνει η χώρα με την εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων της Ελληνικής Κυβέρνησης με εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα (PSI).
http://www.thepressproject.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου