Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

Κατάλυση στοιχειωδών κανόνων για άνευ ορίων επιχειρηματικότητα και άλωση δημόσιας περιουσίας

Την κατάλυση ακόμα και στοιχειωδών κανόνων και τηρούμενων προϋποθέσεων στην κατεύθυνση του πλήρους ανοίγματος του νομοθετικού πλαισίου για ανεξέλεγκτη επιχειρηματική δραστηριότητα και άλωση της δημόσιας περιουσίας, εκτάσεων-φιλέτων κι εγκαταστάσεων από ξένους και Έλληνες ιδιώτες-επιχειρηματίες, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για “τη διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις” που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
Η κυβέρνηση, προχωρώντας σε ισοπέδωση του θεσμικού πλαισίου για την προστασία δημόσιας περιουσίας κάθε μορφής, καταργεί και απαλείφει ακόμα και τις τελευταίες εναπομείνασες προστατευτικές διατάξεις -πολεοδομικά, χωροταξικά, περιβάλλον, εγγυήσεις- με το πρόσχημα της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της προσέλκυσης επενδύσεων.
Σε υπέρτατη αρχή δημιουργίας συνθηκών “faster track” μετατρέπεται το υπουργείο Ανάπτυξης, στο
οποίο πλέον συγκεντρώνονται όλες οι αρμοδιότητες και εξουσίες που αφορούν τις “στρατηγικές” και όλες γενικά τις ιδιωτικές επενδύσεις, με πλήθος ρυθμίσεων για διευκολύνσεις, κίνητρα, “άρση” εμποδίων, κατάργηση “περιοριστικών” διατάξεων και δημιουργία νέου πλαισίου.
Στην κατεύθυνση αυτή προωθείται η σύσταση Ανωνύμων Εταιρειών για την άλωση “φιλέτων” δημόσιας περιουσίας, υπεράνω κανόνων, αρχής γενομένης από την περιοχή Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έως Ακρωτήριο Σουνίου. Για διευκόλυνση των ιδιωτών, προβλέπονται ρυθμίσεις όπως υπεύθυνη δήλωση από τους ίδιους ότι πληρούν προϋποθέσεις αδειοδότησης και έλεγχος των επενδύσεων από ιδιώτες, ενώ στην ουσία ακυρώνονται υπουργεία και υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού του χώρου, των κανόνων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Παράλληλα, εντάσσονται στο ευνοϊκό καθεστώς “fast track” υφιστάμενες επιχειρήσεις, επενδύσεις που μπορεί να μην πληρούν κάποια κριτήρια, η Εκκλησία της Ελλάδας, εφόσον θεωρούνται “κρίσιμες για την εθνική οικονομία”.
Στο πλαίσιο αυτό ενισχύεται ο ρόλος της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), η εταιρεία “Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.” εκσυγχρονίζεται και γίνεται “εξωστρεφής με επικέντρωση στην προσέλκυση επενδύσεων”, ενώ δημιουργείται στο υπουργείο Ανάπτυξης η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, στην οποία θα συγκεντρωθεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων των σχετικών με τις επενδύσεις με σκοπό την παραγωγή, την υλοποίηση και τον συντονισμό ενιαίας επενδυτικής-αναπτυξιακής πολιτικής, την απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την επιτάχυνση των επενδύσεων. Η Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων δημιουργείται για την κάλυψη των αναγκών πολεοδομικής αδειοδότησης όλων των στρατηγικών επενδύσεων.

Νέες συνθήκες “faster track”
Ειδικότερα, οι βασικότερες και πιο κραυγαλέες ισοπεδωτικές ρυθμίσεις ενισχυμένου “fast track” που προβλέπει το νομοσχέδιο είναι οι εξής:
- Η “Επενδύστε στην Ελλάδα” εισηγείται στη ΔΕΣΕ την υποβολή επενδύσεων “που πιθανόν να μην πληρούν κάποια από τα κριτήρια που ενδεικτικά έχουν τεθεί από την εν λόγω επιτροπή, πλην όμως κρίνεται ότι θα επιφέρουν συνολικά σημαντικά αποτελέσματα για το σύνολο της οικονομίας της χώρας”. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στο ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο και επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν, “η διατήρηση των οποίων θεωρείται κρίσιμη για την εθνική οικονομία”.
- Δίνεται η δυνατότητα στην Εκκλησία της Ελλάδας και σε μητροπόλεις, μονές, ενορίες κ.λπ. να προωθήσουν επενδύσεις στην ακίνητη περιουσία τους κατά παρέκκλιση των ισχυόντων πολεοδομικών και χωροταξικών περιορισμών. Αντίστοιχα, και όλοι οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν το ίδιο πολεοδομικό εργαλείο που θεσπίστηκε με τον εφαρμοστικό του Μεσοπρόθεσμου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
- Εισάγεται νέος πολεοδομικός θεσμός των “Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων” (ΕΣΧΑΣΕ), στο πρότυπο των ΕΣΧΑΔΑ (για τη δημόσια περιουσία) που θα επιτρέπει έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για τον χωροταξικό προσδιορισμό, την επενδυτική ταυτότητα, τη χρήση γης, τη χωροθέτηση και την παραχώρηση αιγιαλού-παραλίας για στρατηγικές επενδύσεις - με όρους διαφορετικούς από τους ισχύοντες ανά περιοχή. Αυτές οι ρυθμίσεις αφορούν και την Εκκλησία.
- Επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης και τις διατάξεις του οικοδομικού κανονισμού για πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων και διατήρησή τους.
- Τροποποιείται η νομοθεσία περί δημοσίων έργων, όπως είχε εξαγγελθεί, προβλέποντας την κατάθεση παραβόλου για την υποβολή ένστασης (250-50.000 ευρώ, ανάλογα με τον προϋπολογισμό του έργου), τη μείωση των απαιτούμενων εγγυήσεων και τον περιορισμό του συστήματος της “μελετοκατασκευής”.
- Αίρονται οι απαγορεύσεις δραστηριοτήτων και στις αγροτικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας (μέχρι σήμερα επιτρεπόταν μόνο γεωργική εκμετάλλευση και ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ). Πλέον επιτρέπονται εκτέλεση στρατιωτικών έργων, μεγάλων αναπτυξιακών έργων Δημοσίου και ΟΤΑ και στρατηγικές επενδύσεις.
- Καθιερώνεται “αυτοβεβαίωση”, που θα επιτρέπει στους επενδυτές με δική τους νομική ευθύνη να βεβαιώσουν την τήρηση των προϋποθέσεων για συγκεκριμένες άδειες. Συγχρόνως, καταργείται η ανάγκη έκδοση διαφορετικών αδειών που αντικαθίσταται με την έκδοση “πολυάδειας”.
- Καταργείται η εγγυητική επιστολή, ενώ αυξάνεται η διαχειριστική αμοιβή υπέρ του Δημοσίου (παραμένει στο 0,2% του συνολικού κόστους της επένδυσης και από 100.000 έως 300.000 ευρώ).
- Παρέχεται δυνατότητα, κατόπιν αίτησης του επενδυτή, διενέργειας ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένων και των τραπεζών.
- Διευκολύνονται επενδυτές τρίτων χωρών και όσοι αγοράζουν ακίνητη περιουσία άνω των 300.000 ευρώ, ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα μέχρι και 10 έτη.
- Εισάγονται ευνοϊκές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου (ρευστότητα, κίνητρα, φοροαπαλλαγές).

Ανώνυμες Εταιρείες δημόσιας περιουσίας
Παράλληλα προωθείται η σύσταση Εταιρειών Ειδικού Σκοπού Α.Ε. με κοινές υπουργικές αποφάσεις για τη διοίκηση, διαχείριση, “αξιοποίηση” εκτάσεων-εγκαταστάσεων του Δημοσίου (δημόσια περιουσία), που θα λειτουργούν με κανόνες ιδιωτικής οικονομίας και βέβαια ορίζονται ως στρατηγικές επενδύσεις (fast track).
Η αρχή γίνεται με τη σύσταση της Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε. για τη δημιουργία “τσιμεντένιου τείχους” στην περιοχή από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έως το Ακρωτήριο Σουνίου, που στην ουσία σημαίνει ότι καταργείται το προστατευτικό πλαίσιο για το θαλάσσιο μέτωπο. Η εταιρεία αυτή θα έχει διάρκεια 99 έτη και θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Από την αρμοδιότητά της εξαιρούνται τα ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί το ΤΑΙΠΕΔ κι έχουν δρομολογηθεί άλλες διαδικασίες, δηλαδή Ελληνικό, ΣΕΦ, μαρίνες Αλίμου και Γλυφάδας, αλλά όχι και ο υπό ανάπλαση φαληρικός όρμος. Επιπλέον, με άλλη ρύθμιση αυξάνεται ο συντελεστής δόμησης στην περιοχή τουριστικής εγκατάστασης στο Λαγονήσι (από 0,30 σε 0,40), ενώ για την αύξηση των τετραγωνικών που μπορούν να δομηθούν (υπολογισμός συντελεστή δόμησης) υπολογίζεται και η έκταση της παραλίας.
Επιπλέον, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται ξεχωριστό κεφάλαιο για την αδειοδότηση, ίδρυση, λειτουργία, εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών (υδατοδρόμια για υδροπλάνα), με βασικό στόχο την προσέλκυση επενδύσεων. Ορίζεται μια υπηρεσία στο υπουργείο Ανάπτυξης ως αρμόδια για την αδειοδότηση, ενώ επιτρέπεται η χρήση υδάτινων πεδίων.

Τουριστική ανάπτυξη με δάνεια
Στο μεταξύ, ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης και ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κ. Μουσουρούλης ανακοίνωσαν χθες πρόγραμμα ενίσχυσης νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων με επιδότηση επιτοκίου για δάνειο έως 30.000 ευρώ.
Αφορά όλα τα νησιά και παρέχει δάνεια ύψους 10.000-30.000 ευρώ, με πλήρη επιδότηση επιτοκίου για τα μικρά νησιά (έως 3.100 κατοίκους) και αφορά επιχειρήσεις του τομέα τουρισμού (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, πρακτορεία, εστίαση κ.λπ.). Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από κονδύλια του ΕΣΠΑ μέσω του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. με πρόσθετους πόρους 80 εκατ. και η επίσημη πρόσκληση αναμένεται έως τις 15 Μαρτίου.

 http://www.avgi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου