Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012

Tα καρτέλ της μεγάλης κλοπής

Την ώρα που η οικονομία παραπαίει και η συρρίκνωση του εισο­δήματος είναι ορατή σε κάθε νοικοκυριό, τα καρτέλ συντηρούν την ακρίβεια με συμφωνίες κάτω από το τραπέζι για τα περιθώ­ρια κέρδους και τις τιμές στο ράφι.
Οι οριζόντιες και κάθετες συμπράξεις, οι στρατηγικές συμμαχίες αγοραστών, η σύνδεση προϊόντων και η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από επιχειρήσεις, οι οποίες επιβάλλουν περιοριστικούς όρους εκμεταλλευόμενες το μέγεθός τους, είναι μερικά μόνο από τα κόλπα με τα οποία τα καρτέλ κλέβουν τους καταναλωτές.
Τέλη της επόμενης εβδομάδας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα έχει στα χέρια της το νέο πλαίσιο του συνόλου των κωδικοποιημένων αγορανομικών διατάξεων, το οποίο τώρα βρίσκεται σε δημόσια δι­αβούλευση στο opengov στη διεύθυνση www.opengov.gr/ypoian/?p=2843, ώστε να θέσει σε εφαρμογή τα νέα σχέδια κανόνων διακί­νησης και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών.
Παρά ταύτα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι κλάδοι που απασχο­λούν αυτήν την περίοδο την Επιτροπή είναι πολλοί, με πρώτη σε σει­ρά προτεραιότητας την κερδοσκοπία στα καύσιμα, η οποία κοστίζει στους Έλληνες περισσότερα από 1 δισ. ευρώ ετησίως, σύμφωνα και με έκθεση του ΔΝΤ που δημοσιεύεται στη «Wall Street Journa l».
Το λαθρεμπόριο
Στην έκθεση αναφέρεται πως, μέσα στα πέντε χρόνια της ύφεσης και παρά την ανεργία και τις επανειλημμένες προσπάθειες για το άνοιγμα της οικονομίας, οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα παρα­μένουν υψηλές και γι’ αυτό ευθύνονται οι κυρίαρχες εταιρείες που πνίγουν τους ανταγωνιστές. Μάλιστα σημειώνεται πως τα περιθώρια κέρδους στην Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, ενώ όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης τα κέρδη είναι δι­πλάσια από τον μέσο όρο της Ε.Ε.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η αγορά καυσίμων έχει αποκτήσει έντονα χα­ρακτηριστικά κλειστής αγοράς, καθώς δεν έχουν ολοκλη­ρωθεί ακόμη οι παρεμβάσεις που έχουν προταθεί από το 2008.
Στις καταγγελίες που έχει λάβει η Επιτροπή από βενζινοπώ­λες, φαίνεται καθαρά ότι το λαθρεμπόριο καυσίμων ευθύνεται σε πο­λύ μεγάλο βαθμό για την εκτίναξη της τιμής της βενζίνης.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες, αν το λαθρεμπόριο είχε καταπολεμη­θεί, η τιμή της βενζίνης θα ήταν 30 έως 50 λεπτά χαμηλότερη.
Σημειώνεται ότι η έρευνα της Επιτροπής διεξάγεται στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης διαδικασίας και αφορά την επικαιροποίηση έρευνας που είχε κάνει το 2008 για την αγορά πετρελαιοειδών.
Η επιτάχυνση της εγκατάστασης του συστήματος εισροών - εκρο­ών στα πρατήρια καυσίμων, κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προ­κειμένου να παταχθεί το λαθρεμπόριο καυσίμων εξακολουθεί να αποτελεί για την Επιτροπή δράση προτεραιότητας καθώς η αύξηση της φορολογίας προσφέρει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο για να δρά­σουν τα κυκλώματα στο λαθρεμπόριο καυσίμων στερώντας πολύτιμα έσοδα από τα κρατικά ταμεία.
Πανάκριβο
Εν τω μεταξύ εκ νέου μπήκε στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανταγω­νισμού και η αγορά του κοτόπουλου. Τελευταία η Επιτροπή είχε εντο­πίσει ότι έκλεβαν τους καταναλωτές για δύο δεκαετίες οι 14 μεγαλύ­τερες ελληνικές πτηνοτροφικές επιχειρήσεις που ελέγχουν το 70% της συνολικής αγοράς, καθώς συντονισμένα καθόριζαν και ανέβαζαν τις τιμές στο νωπό και κατεψυγμένο κοτόπουλο. Το καρτέλ είχε καταφέρει οι Έλληνες να τρώνε το τέταρτο ακριβότερο κοτόπουλο στην Ευρώπη.
Η έρευνα αναφέρει ότι οι εκπρόσωποι των εταιρειών που εμπο­ρεύονται κρέας κοτόπουλου και άλλα πτηνοτροφικά είδη, καθώς και ο σχετικός σύνδεσμος επιχειρήσεων, συμμετεί­χαν από το 1996 έως το 2010 σε συναντήσεις για να συ­ντονίσουν τη δράση τους σχετικά με τον καθορισμό των τιμών πώλησης των προϊόντων τους.
Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2006 στην Ελλάδα η τιμή του κοτόπουλου ήταν η ακριβότερη της Ε.Ε., τον Ιανουάριο του 2010 ήταν η ακριβότερη και τον Ια­νουάριο του 2012 ήταν η ακριβότερη στην Ε.Ε. Σήμερα η Επιτροπή έχει στα χέρια της νέες καταγγελίες για συ­ντονισμένες πρακτικές, τις οποίες εξετάζει.

topontiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου