Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012

21Ω διδασκαλίας = 84Ω δουλειάς γραφείου


Σύμφωνα με πρόσφατη (2012) μελέτη της UNESCO κάθε ώρα διδακτικού έργου ενός καθηγητή αντιστοιχεί σε 4 ώρες εργασίας γραφείου!
Αυτό συμβαίνει διότι η δυσκολία μίας εργασίας καθορίζεται κατά βάση από το πλήθος και τη δυσκολία των αποφάσεων που καλείται να λάβει ο εργαζόμενος κατά τη διάρκειά της.

www.live-pro.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου