Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012

Το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις - Όλες οι αλλαγές - Τα νέα όρια ηλικίας - Ποιοι χάνουν και ποιοι σώζονται


To νομοσχέδιο με τις περικοπές στις συντάξεις και στο εφάπαξ μαζι με τη διαδικασία αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης απο τα 65 στα 67 καθως και τις ανατροπές στους συνταξιούχους του ΟΓΑ έχει ως εξής:
1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Η αύξηση των ετών συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 θα γίνει άπαξ το 2013. Οι χαμένοι του νέου μέτρου θα ειναι όσοι δεν εχουν προλάβει να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά και άλλες κατηγορίες τις οποίες αναφέρουμε στη συνέχεια. Το μέτρο θα συμπαρασύρει και τα ενδιάμεσα όρια ηλικίας. Ειδικότερα το σχέδιο νόμου όσον αφορά στο αρθρο για την αυξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αναφέρει τα εξής :
1. Απο 1.1.2013 για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας και Τραπέζης της Ελλάδος εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του νόμου 3863/2010(σσ
νόμος Λοβέρδου) οπως ισχύει ως προς τα ορια ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης οπως αυτα διαμορφώνονται με τις ανωτέρω διατάξεις απο 1.1. 2015.
2. Απο 1/1/2013 όλα τα ορια ηλικίας της παραγράφου 1(σσ δηλαδή του νόμου 3863/2010 ή νόμου Λοβέρδου) καθως και όλα τα προβλεπόμενα την 31.12.2012 ορια ηλικίας συνταξιοδότησης των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασιας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Τράπεζας της Ελλάδος, πλην ΝΑΤ αυξάνονται κατα 2 έτη
3. Απο την αύξηση των ορίων ηλικίας ή και του χρόνου ασφάλισης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές ειδικές ή καταστατικές διατάξεις ως μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων καθως και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων β)οι ασφαλισμένοι στους ανωτέρω φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εχουν ενταχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011.
4. Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μεχρι 31/12/2012, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, οπου αυτα προβλέπονται δεν θίγονται και δύναται να ασκηθούν οποτεδήποτε.
5. Οι ασφαλισμένοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασιας, Κοινωνικης Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι μέχρι 31.12.2012 εχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατ΄ετος προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, οπως αυτές καθορίζονται με το αρθρο 10 του ν. 3863/2010 οπως; ισχύει(σσ το αρθρο 10 αναφέρεται στα ορια ηλικίας συνταξιοδότησης και στους αναγνωριζόμενους χρόνους) ή απο προγενέστερες γενικές ή άλλες διατάξεις, δύναται να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που κατα περίπτωση κατοχυρώνουν.
ΟΙ μεγάλοι χαμένοι του μέτρου θα είναι οι παρακάτω τρεις κατηγορίες ασφαλισμένων:
1. Για τους ασφαλισμένους πριν από το 1983 όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα για συνταξιοδότηση με 35ετία αυξάνεται το όριο ηλικίας από τα 58 στα 60έτη, στους ελεύθερους επαγγελματίες(ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ κ.λπ.) αυξάνεται για την 35ετία το όριο ηλικίας από τα 60 στα 62, για τις γυναίκες η 15ετία από τα 60 αυξάνεται στα 62.
2. Για τους ασφαλισμένους μετά το1983 στον ιδιωτικό τομέα η 35ετία στα 58 γίνεται 35ετία στα 60, για τους ελεύθερους επαγγελματίες η 35ετία στα 60 αυξάνεται στα 62. Για τις μητέρες ανηλίκων με 5.500 ημέρες ασφάλισης για μειωμένη σύνταξη το όριο ηλικίας από τα 55 έτη το 2012 αυξάνεται στα 57 και για πλήρη από τα 60 έτη στα 62. Για τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα η 35ετία από τα 58 έτη αυξάνεται στα 60 και για τις μητέρες ανηλίκων με 25ετία το όριο ηλικίας από τα 55 αυξάνεται στα 57.
3. Για τους ασφαλισμένους μετά το1993 το 60ό έτος για μειωμένη σύνταξη αυξάνεται στο 62ο και από τα 65 με 15ετία αυξάνεται στα 67 αλλά με 20ετία.
4-Για τους ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα αυξάνεται απο το 2013 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης απο τα 60 στα 62 έτη.
5-Για τους ασφαλισμένους στα οικοδομικά αυξάνεται απο τα 58 στα 60 έτη το
2013).
6. Για τους αγρότες αυξανεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης απο τα 65 στα 67.
Παραδείγματα αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
.Μητέρα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με ανήλικο που θα συμπλήρωνε την 1/1/2013 τα 5.500 ένσημα είχε δικαίωμα να λάβει πλήρη σύνταξη σε ηλικία 65 ετών (από 60 ετών που ισχύει φέτος) και μειωμένη στα 60 (από 55 φέτος). Με την προσθήκη 2 ετών θα έχει το δικαίωμα στα 67 την πλήρη και στα 62 για μειωμένη.
.Γυναίκα δημόσια υπάλληλος με 3 παιδιά και 25 έτη ασφάλισης το 2013 θα εισέπραττε τη σύνταξη σε ηλικία 65 ετών (από 55 ετών που ισχύει έως και φέτος με 23 έτη ασφάλισης). Με την προσθήκη δύο ετών θα χρειάζεται να συμπληρώσει το 67ο.
Αντίθετα δεν θίγονται:
--Οσοι εχουν 25ετια στο δημόσιο και ευρύτερο δημοσιο τομέα εως την 31-12-2012(ακολουθουν το ισχύον καθεστώς).
-Οσοι ασφαλισμένοι πριν το 1983 εχουν 35ετία χωρις όριο ηλικίας (στα ταμεία που ισχύει).
-Οι μητέρες ανηλίκων με 5500 ένσημα στο ΙΚΑ και 25ετια στο δημόσιο
2. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Απο 3-12% θα ειναι η νέα εισφορά που θα επιβληθεί απο 1-1-2013 στις συντάξεις (άθροισμα κύριας και επικουρικής) που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Ειδικότερα οι μειώσεις στις συντάξεις- σύμφωνα με το νομοσχέδιο- εχουν ως εξής:
----Ποσό σύνταξης ή συντάξεων ανω των 1000,01 ευρω και εως 1500 ευρω μειώνεται στο σύνολο του ποσού κατα 3% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1000,01 ευρω.
---Ποσό σύνταξης ή συντάξεων απο 1500,01 ευρω εως 2000,00 ευρω μειώνεται στο σύνολο του ποσού κατα 6% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1455,01 ευρω.
--Ποσό σύνταξης ή συντάξεων απο 2.000,01 ευρω μειώνεται κατα ποσοστό 12% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1880,01 ευρω.
Επί αθροίσματος συντάξεων το ποσό της μείωσης επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε σύνταξη και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικου φορέα ή τομέα. Για τον υπολογισμό του ποσοστού της μείωσης λαμβάνεται υπόψη το καταβλητέο ποσό σύνταξης ή συντάξεων την 31.12.2012 μετά τις μειώσεις και τις παρακρατήσεις της ειδικής εισφοράς συνταξιουχων.
παραδείγματα: Οι απώλειες στις μεσαίες συντάξεις διαμορφώνονται ως εξής:
.Συνταξιούχος που λαμβάνει 1.200 ευρώ (π.χ. 700 ευρώ κύρια και 500 ευρώ επικουρική) θα χάνει 36 ευρώ το μήνα και 432 ευρώ τον χρόνο. Αν
συνυπολογιστεί και η απώλεια των δώρων (800 ευρώ στην κύρια + 2 επικουρικές συντάξεις, δηλ 1.000 ευρώ) η μείωση φτάνει στα 2.232, δηλ. χάνει σχεδόν 2 συντάξεις (1,86).
.Δύο συντάξεις θα χάσει και ο χαμηλοσυνταξιούχος κάτω των 64 ετών με σύνταξη 486 ευρώ + επικουρική 120 ευρώ + ΕΚΑΣ 230 ευρώ: Μολονότι δεν θα του επιβληθεί νέα εισφορά καθώς λαμβάνει κάτω από 1.000 ευρώ κύρια + επικουρική. Χάνει το ΕΚΑΣ (230 ευρώ Χ12 μήνες= 716 ευρώ) και τα δώρα (800 ευρώ + 240 ευρώ=1.040 ευρώ) δηλ. συνολικά 1.756 ευρώ που αντιστοιχούν στο εισόδημα που είχε με τις συντάξεις και το ΕΚΑΣ.
3. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΓΑ: Απο 1.1.2013 η μηνιαία συνταξη υπερηλίκων του ν. 1296/1982(ΟΓΑ) καταβάλλεται εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
--Εχουν συμπληρώσει το 67ο ετος της ηλικίας τους.
--Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται οι ίδιοι συνταξη απο οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού, και επίσης, σε περίπτωση εγγάμων, δεν λαμβάνει ο/η σύζυγός τους συνταξη μεγαλύτερη απο το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος του άρθρου 4 του ν. 4169/1961.
-Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 20 έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.
----Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα τους καθως και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4320 ευρω ή στην περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα καθως και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8640 ευρω. Εκκρεμείς αιτήσεις καθώς αιτήσεις που υποβάλλονται μεχρι 31.12.2012 κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πλην του ορίου ηλικίας που ορίζεται στο 65ο ετος. Με τα παραπάνω εισοδηματικά κριτήρια, επανακρίνονται απο 1.1.2013 και όσοι εχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι.
Επίσης προβλέπεται αυξηση των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του ΟΓΑ για υγειονομική περίθαλψη σε 25,87% το μήνα έναντι 14,65% που ειναι σήμερα. Η αυξηση αφορά εισφορές ασφαλισμένων που δεν εχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα για
χρόνο ασφάλισης μεχρι 31.12.2012.
4. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΦΑΠΑΞ: Στους ασφαλισμένους -σε 22 φορείς πρόνοιας- μέχρι 31-12-1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας τους απο 1.8.2010 και μετά στους οποίους δεν εχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του
εφαπαξ βοηθήματος, το ποσό του εφάπαξ μειώνεται απο 1,94% εως 83%(ανάλογα το ταμείο).
Η ρύθμιση προβλέπει τη μείωση του βοηθήματος από 1.94% στον τομέα πρόνοιας αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ και θα φτάνει έως και 83% στον τομέα πρόνοιας εργοληπτών δημοσίων έργων του ΕΤΑΑ. Στους μεγάλους ''χαμένους'' είναι μεταξύ άλλων οι υπάλληλοι εμπορικών καταστημάτων, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι υπάλληλοι φαρμακευτικών εργασιών, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 41.52% έως και 63.91%. Το ποσοστό της μείωσης αποφασίστηκε με βάση αναλογιστικές μελέτες που δείχνουν απόκλιση μεταξύ του καταβαλλόμενου βοηθήματος και των εισφορών που έχουν καταβληθεί.
Θα πρέπει να τονιστεί οτι οι μειώσεις για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (του ΤΑΥΤΕΚΩ) θα εφαρμοστούν παράλληλα με την περικοπή που είχε γίνει τον
Νοέμβριο. Δηλαδή οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι θα δουν μέσα σε έναν χρόνο το εφάπαξ τους να μειώνεται δύο φορές. Επίσης στο ιδιο νομοσχέδιο προβλεπεται οτι:
---Η ποσοστιαία μείωση 42.29% στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί ο τομέας ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ(Ταμείο Πρόνοιας Δημοσιων Υπάλληλων) για χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε μετά την 1.1.2006 εχει εφαρμογή και στο ποσό του εφάπαξ
βοηθήματος που δικαιούνται οι αποχωρούντες υπάλληλοι, ασφαλισμένοι στο καθεστώς του ν. 103/1975 απο το νομικό πρόσωπο στο οποίο τηρείτο ο λογαριασμός του ν. 103/1975 για χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε μεχρι 31.12.2005, σύμφωνα με το αρθρο 21 του ν. 3232/2004.
-Στα πρόσωπα που δεν εχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για τη χορήγηση εφαπαξ παροχής ή οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης καταβάλλεται η αποζημίωση λόγω αποχώρησης απο την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, του ν. 3198/1955 σε
συνδυασμό με το ν. 2112/1920 οπως ισχύουν. Το ποσό της καταβαλλομένης αποζημίωσης ειναι ανάλογο με το χρόνο υπηρεσίας που εχει πραγματοποιηθεί εκτός της ασφάλισης σε φορέα-τομέα πρόνοιας προς το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Σε καμία περίπτωση η εν λόγω αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 15.000 ευρώ.
-Απο 1.1.2014 το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται σε ολους τους ασφαλισμένους των φορέων τομέων πρόνοιας υπολογίζεται σύμφωνα με τη νέα τεχνική βάση για τις εφάπαξ παροχές.
 5. ΕΚΑΣ: Απο 1.1.2014 το ΕΚΑΣ(Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιουχων) καταβάλλεται με
την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Εξαιρούνται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας.
6. ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ: Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τους ασφαλιζόμενους απο 1-1-1993 μισθωτούς, ισχύει απο 1.1.2013 και για τους υπαγχθέντες στην ασφάλιση μεχρι 31.12.1992 μισθωτούς των φορέων κύριας και
επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασιας-Κοιν. Ασφάλισης. Οπου απο γενική ή καταστατική διάταξη προβλεπεται μεγαλύτερο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, αυτό διατηρείται..
7. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΩΡΩΝ: Απο 1.1.2013 τα επιδόματα και δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, που προβλέπονται απο οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη ή καταστατική διάταξη για τους
συνταξιούχους και βοηθηματούχους
ολων των φορέων και τομέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασιας -Κοιν. Ασφάλισης και του ΟΓΑ, του ΝΑΤ και της τράπεζας Ελλάδος, καταργούνται.
Επίσης με άλλα άρθρα του νομοσχεδίου
-Προβλέπεται η κατάργηση των συνδικαλιστικών συντάξεων(σσ εχει ήδη ανακοινωθεί απο τον υπουργό Εργασιας Γ. Βρούτση).
-Προβλέπεται η καθιέρωση ενιαίου συστήματος ελέγχου και πληρωμών συντάξεων. Ειδικότερα απο 1.7.2013 η ΗΔΙΚΑ ΑΕ(Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) καθίσταται ενιαίος φορέας ελέγχου και πληρωμών συντάξεων των
δικαιούχων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του δημοσιου.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου