Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013

To νερό νεράκι...


Ο Peter Brabeck-Letmathe είναι ο Γενικός διευθυντής της Nestle. Στο Video που ακολουθεί διατυπώνει με απίστευτο κυνισμό ότι το νερό δεν είναι δημόσιο αγαθό και όσοι το πιστεύουν αυτό είναι ακραίοι! Αντίθετα, μας ανακοινώνει πως το νερό έχει αγοραστική αξία και πρέπει δηλαδή να πωλείται και να αγοράζεται.
Καλά υποψιάζεστε πως η απόλυτη ιδιωτικοποίηση ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ κλπ είναι πρό των πυλών. Γενικότερα, μέσω της ψευδεπίγραφης ορθολογικής διαχείρισης υδάτινων πόρων, όπου περιλαμβάνεται και η υποχρεωτική καταγραφή κάθε είδους πηγής νερού, οδηγούμαστε στην παράδοση του νερού σε πολυεθνικές τύπου ΝΕSTLE, SUEZ και άλλες.
Εάν συμβεί , το πρώτο πράγμα που θα περιμένουμε θα είναι η κατακόρυφη άνοδος του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης. Δε θα είναι όμως το μοναδικό πρόβλημα. Θα πρόκειται για μια νέα εισβολή της αγοραίας λογικής σε κάθε έννοια κοινωνικής ζωής ακόμη και στο τελευταίο χωριό.
Βάζουν χέρι ακόμη στην χρήση του βρόχινου νερού με την απόφαση:
Τροποποίηση της αριθ. οικ. 150559/10.6.2011 απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1440/16.6.2011) 1.
Η παρ. 1 του άρθρου 2, όπως αντικαταστάθηκε με την αριθ. 160143/8.12.2011 απόφαση (ΦΕΚ Β’
2834/15.12.2011), αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας, μέχρι 17 Δεκεμβρίου 2012″.(πηγή)
Έτσι καταγράφονται πηγάδια, στέρνες και αφού γίνει -πολύ σύντομα-, θα ζητήσουν τον πλήρη έλεγχο.Τα νερά θα περάσουν σε επιχειρήσει τύπου ΕΥΔΑΠ για να πωληθούν σε πολυεθνικές όλα μαζί

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ByN9L2bzuwI

aristeroblog.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου